sun

Zapisy


Rekrutacja dzieci do Niepublicznego Żłobka i  Przedszkola PrestigeForKids. trwa przez cały rok kalendarzowy.

Rezerwacja miejsca następuje w momencie uiszczenia wpisowego. Liczba miejsc jest ograniczona. Pierwszeństwo mają dzieci, których starsze rodzeństwo uczęszczało do naszego przedszkola oraz dzieci uczęszczające na zajęcia adaptacyjne.

Zainteresowanych zapisaniem dziecka do PrestigeForKids, prosimy o pobranie i wypełnienie karty przedszkolaka lub karty żłobkowicza oraz o kontakt z sekretariatem placówki w celu podpisania umowy. 

 

 

Rekrutacja do Żłobka PrestigeForKid dla dzieci z Gminy Michałowice:

                               

Niezbędne, wymienione na stronie Gminy dokumenty oraz wypełnioną kartę zgłoszenia dziecka prosimy składać osobiście w siedzibie żłobka lub wrzucić do skrzynki pocztowej, w kopercie opisanej imieniem i nazwiskiem dziecka, nazwą placówki oraz zapisem: Rekrutacja 2024/2025 .Szczegółowe informacjie pod numerem telefonu:663 491 969.

 

Termin rekrutacji: 06.05.2024-28.05.2024
Wyniki rekrutacji: 29.05.2024

 

Termin realizacji zadania: 01.09.2024-31.08.2025  

                                                                         

Ilość miejsc ograniczona - ZAPRASZAMY .

 

  • czesne na miejsca współfinansowane przez Gminę Michałowice na chwilę obecna wynosi - 1000zł / opłata miiesiączna+ wyżywienie 17 zł / dziennie (opłaty mogą ulec zmianie) + 650 zł/ wpisowe (opłata jednorazowa po rozstrzygnięciu rekrutacji).                                                                                                                                            

Kwota wspófinansowana przez Gminę Michałowice na chwilę obecną wynosi 600 zł brutto za jeden okres rozliczeniowy sprawowania opieki nad dzieckiem. W przypadku absencji dziecka trwającej do 2 miesięcy kwota zostanie pomniejszona i będzie wynosić 300 zł za jeden okres rozliczeniowy, w przypadku absencji dziecka trwającej powyżej 2 miesiecy, dotacja na dziecko nie przysługuje. Podane wyżej kwoty mogą ulec zmianie.

Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice: Reguły, Al. Powstańców Warszawy 1, tel. (22) 350 91 60, (22) 350 91 61

 



 

CENNIK  PrestigeForKids:

 

  • wpisowe - 600 zł / opłata jednorazowa
  • czesne grupa żłobkowa - 1300zł / opłata miesieczna pobyt całodniowy
  • czesne grupa przedszkolna i zerówkowa - czesne 1200 zł / opłata miesięczna pobyt całodniowy                                                                                                                                       
  • wyżywienie ( śniadanie,dwudaniowy obiadek + kompot, podwieczorek) - 17 zł / dziennie
  • karnet zajęcia adaptacyjne - cena ustalna indywidualnie 

 

 MIESIĘCZNE CZESNE OBEJMUJE:         

 

  • grupa żłobkowa: zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, codzienne gry i zabawy w języku angielskim, rytmikę, taniec towarzyski, zajęcia plastyczno-artystyczne, teatrzyki tematyczne dostosowane do tematu zajęć, zajęcia z psami / dogoterapię, zajęcia ruchowe, spotkania teatralne (odwiedziny teatrów z różnej części Polski), zajęcia muzyczno-taneczne, opiekę psychologiczno-pedagogiczną, opiekę terapeuty integracji sensorycznej.
  •  grupa przedszkolna i zerówkowa: zajęcia edukacyjne, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, codzienne zajęcia z języka angielskiego, zajęcia ruchowe, rytmikę, taniec towarzyski, zajęcia plastyczno-artystyczne, zajęcia muzyczno-taneczne, teatrzyki temetyczne dostosowane do tematu zajęć, cykle spotkań z ciekawymi ludzmi, ceramikę, logopedię, zajęcia z psami / dogoterapię, zajęcia rozwijające motorykę mała i dużą, spotkania teatralne (odwiedziny teatrów z różnej części Polski), opiekę psychologiczno-pedagogiczną, opiekę terapeuty integracji sensorycznej.

 

 

Wpłat za przedszkole PrestigeForKids dokonujemu na rachunek bankowy nr: 91 1140 2017 0000 4902 1298 1634

Wpłat za żłobek PrestigeForKids dokonujemy na rachunek bankowy nr: 56 1140 2017 0000 4602 1306 3018

 


Uwaga: W przypadku zapisania dwójki lub więcej PrestiŻaków obniżamy czesne o 10%.

 

Statut PrzedszkoleStatut Żłobek