sun

Program


Oferta programowa Niepublicznego Przedszkola PrestigeForKidobejmuje podstawę programową wychowania przedszkolnego zgodną z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej (Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 roku poz. 17,Dz.U.Nr4z2008r.) oraz autorski program wychowania przedszkolnego  PrestigeForKids.

Edukacja językowa w naszym przedszkolu PrestigeForKids polega na organizacji procesu edukacji przedszkolnej tak, aby język angielski obok języka polskiego był środkiem komunikacji i uczenia. Rozwój umiejętności językowych dzieci odbywa się "przy okazji" rozwoju poznawczego i społecznego. Nasi nauczyciele (lektorzy polscy i native speakers) stosują indywidualnie dobrane do potrzeb PrestiŻaków elementy nowatorskich programów dydaktycznych oraz wiele znanych i sprawdzonych programów autorskich. Zajęcia z dziećmi prowadzą w sposób atrakcyjny, odpowiedni dla wieku i możliwości przedszkolaków.

Naszym PrestiŻakom oferujemy:

 • codzienny kontakt z językiem angielskim (zajęcia prowadzone przez lektorów polskch i native speakers)
 • zajęcia rozwijające horyzonty umysłowe dziecka - zajęcia z zakresu żywego słowa:
  - czytelnictwo, opowiadanie baśni, bajek, legend
  - rozrywki umysłowe
 • zajęcia artystyczne:
  - plastyczne
  - muzyczno-taneczne
  - małe formy teatralne
 • zajęcia ruchowe:
  - gry i zabawy ruchowe
  - turnieje gier zręcznościowych
  - zabawy na świeżym powietrzu
 • zajęcia rozwijające motorykę mała i dużą
 • zajęcia z tańca nowoczesnego
 • TUS (Trening Umiejętności Społecznych)
 • opiekę psychologiczno-pedagogiczną
 • opiekę terapeuty integracji sensorycznej


W pracy z dziećmi nasze przedszkole PrestigeForKids realizuje profesjonalne metody nauczania takich autorytetów świata edukacji jak m.in.: Marty Bogdanowicz, Marii Montessori, Carla Orffa, Ireny Majchrzak, Weroniki Sherborne, Reginy Przyborowskiej-Wynimko, E. Gruszczyk-Kolczyńskiej, Rudolfa van Labana, A. i M. Koniesów.

Metody nauczania czytania i pisania:

 • Metoda dobrego startu Marty Bogdanowicz
 • Wprowadzenie w świat pisma Heleny Majchrzak
 • Barwno  dźwiękowa Heleny Metery
 • Wzory i obrazki  Frostig, Horne 

Metody twórcze w wychowaniu muzycznym i fizycznym:

 • Metoda ekspresji ruchowej Carla Orfa
 • Metoda gimnastyki rytmicznej A. i M. Kriesów
 • Rytmy Regint Przyborowskiej-Wynimko


Dla uatrakcyjnienia i zwiększenia efektywności prowadzonych zajęć w PrestigeForKids wykorzystujemy metody aktywizujące pracę dziecka. Stosowanie tych metod sprzyja pogłębieniu zdobytej wiedzy, jej operatywności i trwałości. Dzieci uczą się myślenia logicznego podczas wykonywania podjętych działań. Angażują się emocjonalnie, są aktywne w sferze percepcyjnej, ruchowej, werbalnej i emocjonalno-motywacyjnej. Wykorzystując metody aktywizujące uczymy nasze PrestiŻaki właściwych stosunków międzyludzkich, zrozumienia i tolerancji.

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek PrestigeForKids to:

 • całodzienna opieka nad dziećmi w wieku: 1-2,5l (grupa żłobkowa) oraz 2,5-5l (grupa przedszkolna),5-6l (grupa zerówkowa)
 • codzienne zajęcia języka angielskiego (zajęcia prowadzone przez lektorów polskch i native speakers)
 • opieka w godzinach 7.30 - 17.30 ( w razie potrzeby godziny pracy placówki mogą byż wydłużone)
 • realizacja Ministerialnego Programu Nauczania Przedszkolnego
 • zajęcia rozwijające horyzonty umysłowe dziecka-zajęcia z zakresu żywego słowa
 • zajęcia logopedyczne
 • zajcia z psem (dogoterapia)
 • zajęcia artystyczne
 • zajęcia ruchowe
 • zajęcia z tańca nowoczesnego
 • zajęcia z ceramiki 
 • zajęcia rozwujające motorykę małą i dużą
 • zajęcia adaptacyjne
 • TUS (Trening Umiejętności Społecznych)
 • opiekę psychologiczno-pedagogiczną
 • opiekę terapeuty integracji sensorycznej
 • obiady (catering)
 • bezpieczny plac zabaw
 • rodzinna, kameralna atmosfera
 • organizacja urodzin w naszym przedszkolu