sun

O nas


Prestige
FofrKids jest placówką o profilu językowym. Oznacza to, że edukacja językowa, zarówno w żłobku jak i przedszkolu, realizowana jest z dużą intensywnościa, z uwzględnieniem potrzeb i możliwości rozwojowych najmłodszych .

PrestigeFofrKids powstło z myślą o zapewnieniu Państwa Dzieciom szczęśliwego i radosnego dzieciństwa, a jednoczśnie wszechstronnego przygotowania ich do życia we współczesnym Świecie.

PrestigeForKids ma charakter kameralnego przedszkola rodzinnego. To pozwala nam na indywidualne podejście do każdego PrestiŻaka..
W naszym przedszkolu i żłobku PrestigeForKids dzieci mają do dyspozycji dwie sale zabaw, dwie sale dydaktyczne, w tym jedna do prowadzenia zajęć specjalistycznych takich jak: zajęcia z Integracji Sensorycznej, zajęcia TUS (trening umiejętności społecznych), zajęcia korekcyjno-kompensacyje, zajęcia z logopedą, pedagogiem specjalnym oraz psychologiem, dwie łazienki, szatnię oraz bezpieczny plac zabaw. W czasie wolnym od zajęć dydaktycznych nasze PrestiŻaki przebywają w jednej dużej grupie międzywiekowych interakcji, tak jak w przedszkolach Montessori. Jest to zbliżone do naturalnej sytuacji społecznej w której, wbrew obiegowym obawom, dzieci bardzo dobrze się odnajdują i rozwijają. Obserwacje wskazują, że dzieci najlepiej uczą się właśnie od innych dzieci, najczęściej nieco starszych. Starsze zaś właśnie w kontakcie z młodszymi uczą się tolerancji, odpowiedzialności za siebie i za młodszego kolegę. Każde dziecko odnajduje w grupie swoje miejsce a wzajemna pomoc i okazywanie sobie szacunku jest dla naszych PrestiŻaków czymś naturalnym. Również styl poznawania świata przez naszych milusińskich zbliżony jest do metodyki Montessori. Staramy się czerpać to co najlepsze dla naszych PrestiŻaków z każdej metody nauczania. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w pracy pedagogicznej, wiemy jak wykorzystać drzemiące w dzieciach zdolności, energię, wyobraźnię, ciekawość i naturalną spontaniczność.

Wiemy również,  jak ważna w obecnym życiu jest znajomość języka angielskiego. W naszym żłobku i przedszkolu edukacja językowa polega na organizacji procesu edukacji przedszkolnej w taki sposób, aby język angielski obok języka polskiego był środkiem komunikacji i uczenia. Rozwój umiejętności językowych dzieci odbywa się "przy okazji" rozwoju poznawczego i społecznego, wprowadza elementy języka obcego do najbliższego otoczenia dziecka, uczy reagować dzieci na polecenia i instrukcje, budzi ich świadomośc i ciekawość świata. Ramowe zajęcia z języka angielskiego prowadzone przez  lektorów polskch oraz native speakers, trwaja 30-40 min każdego dnia. Nauczanie języka zintegrowane jest z zajęciami dydaktycznymi i rutynowymi czynnosciami dnia ( zabawą, posiłkami,  zajęciami na powietrzu) takie działania wspierają naturalny rozwój kompetencji językowych naszych PrestiŻaków, zapewniając jednocześnie skuteczną i bezstresową naukę..

 
Kadrę pedagogiczną  PrestigeForKids stanowią uwielbiane przez dzieci wychowawczynie, native speakers oraz lektorzy języka angielskiego posiadający wykształcenie zarówno filologiczne jak i pedagogiczne. 

 

Nasze placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godz.7.30 - 17.30 (w razie potrzeby godziny pracy moga ulec wydłużeniu), prowadzimy również całoroczne zapisy i zajęcia adaptacyjne.

 

Zajęcia adaptacyjne, odbywają się trzy razy w tygodniu -  poniedzialki, środy, piątki  w godz.10.00-12.00  (pierwsze zajęcia gratis!). W obecności rodziców, dziadków,opiekunów maluch poznaje przedszkole i panie wychowawczynie, oswaja się z nowym miejscem, jest zachęcany do wspólnych zabaw. Najbliżsi towarzyszą dziecku do momentu zaadoptowania się w naszym przedszkolu PrestigeForKids. Dzięki adaptacji nasze PrestiŻaki o wiele łatwiej rozstają sie z najbliższymi.

Pełnimy również dyżur wakacyjny (nie tylko dla dzieci z naszego przedszkola) zapewniając Państwa pociechom idealne miejsce do wspaniałej zabawy i nauki oraz profesjonalną opiekę.

Wiek przedszkolny jest okresem niezwykłej chłonności poznawczej dziecka, dlatego w połączeniu z intensywną edukacją językową stanowi szanse dobrego życiowego startu. Nie zapominamy również o tym, co dla dzieci jest najważniejsze - dużej dawce ciepła, poczucia bezpieczeństwa i zrozumienia!

Nasze PrestiŻaki to dzieci szczęśliwe, radosne, pewne siebie i zainteresowane światem. Zapraszamy!